GERI DARBAI

admin Svarbios

Dėkojame Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriui, trečiojo amžiaus universiteto dvasinio tobulėjimo senjorams bei geriems žmonėms, prisidėjusiems įrengiant ir užpildant žuvų akvariumą. Dėkojame visiems, dalyvavusiems Maisto banko inicijuotoje akcijoje, renkant maisto produktus Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“. Nuoširdžiai dėkojame savanoriams – K.Paltaroko gimnazijos moksleiviams, ateitininkams ir jų vadovams. Jūs galite prisidėti atlikdami gerus darbus ar finansiškai prisidėdami prie VšĮ Šv. …

Valgyklos „Betliejus“ istorija

admin kita

Šv. Juozapo globos namų statybų metu, t.y. iki 2008-10-01 šalia statybvietės buvo organizuojama socialinė veikla – vaikų maitinimas „Betliejaus“ valgykloje: kasdieną buvo maitinama apie 40 vaikų iš nepasiturinčių šeimų. Pradėjus globos namų veiklą Betliejaus valgyklėlė buvo uždaryta dėl netinkamų sanitarinių bei higienos sąlygų. Tęsiant  Panevėžio vyskupijos socialinę misiją rūpintis vienišais arba nuolatinės socialinės globos reikalaujančiais asmenimis, 2010 m. vasario mėnesį …

Rėmėjai

admin kita

Dėkojame rankoms, suteikiančioms pagalbą, besimeldžiančioms lūpoms, prašančioms Dievo Palaimos vienišiems ir skurstantiems, ieškantiems jėgų atsitiesti po įvairių gyvenimo negandų. Visi, kurie paslydę gyvenimo vingiuose, parblokšti sunkumų, radę šiltą, jaukią užuovėją labdaringoje „Betliejaus“ valgyklėlėje, dėkojame už gardžios, garuojančios sriubos dubenėlį, už visas paaukotas gėrybes. 2019 m. Privatūs aukotojai: Aurentas Grubinskas. 2018 m. Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ išlaikymui 2018m. sutelktos lėšos Labdaros paramos fondas …

Margučių ruošimas

admin Naujienos

2018-03-29 Artėjant Šv.Velykoms ruošiame kiaušinius dažymui – puošiame žolelėmis, kruopomis. Mums talkininkauja Panevėžio jaunuolių dienos centro savanoriai.