Menu Close

EQUASS (įvykdytas)

2018 VšĮ Šv. Juozapo globos namai dalyvauja projekte

„SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

Įstaiga buvo pateikusi paraišką dėl dalyvavimo  VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 projekto  paraiškų atrankoje, kuri buvo paskelbta 2017 m. liepos 26 d. Paraiška buvo  pripažinta finansuotina.

Mūsų  įstaiga prisijungė prie pilotinės EQUASS diegimo  komandos ir mes pradėjome naują, pilną naujovių EQUASS 2018m. diegimo kelią, gerinant  socialinių paslaugų kokybę globos namuose.

Projekto koordinatorė: socialinė darbuotoja Rita Vidugirienė, tel: 868335261.

Projekto veiklos:

  • Įstaigų koordinatorių mokymai. Mokymai vyko 2017 m. rugsėjo 11- 13d. Vilniaus miesto savivaldybės konferencijų salėje.
  • Įstaigų vadovų mokymai. Mokymai vyko 2017 m. spalio 18-19d. Vilniaus miesto savivaldybės konferencijų salėje.
  • Projekto pristatymas įstaigos darbuotojams: EQUASS konsultanto  Darjuš Tankeliun  pristatymas 2017 m. lapkričio 7d. VšĮ Šv. Juozapo globos namuose.
  • Įstaigų darbuotojų mokymai vyko 2018 m. balandžio 26 d. ir gegužės 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės konferencijų salėje.
  • Įstaigos vidaus auditas: vidaus auditas atliktas 2018-12-11 (auditorė Rasa Laiconienė). Įstaigai pateikta ataskaita ir rekomendacijos tobulinimui iki išorės audito.
  • Parengti dokumentai ir  pateikta paraiška išorės auditui atlikti.
  • Įstaigos išorės auditas: išorės auditas atliktas 2019-04-01/02 (auditorė Giedrė Martinaitienė). Auditorės vertinimas ir įžvalgos pristatytos darbuotojams.

2019-05-09 Mykolo Romerio universitete LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis įteikė EQUASS Assurance sertifikatą VšĮ Šv. Juozapo globos namams.

 

Skip to content