Menu Close

Ilgalaikė / trumpalaikė socialinė globa

Ilgalaikė (neterminuotai)/ trumpalaikė (iki 6 mėn.) socialinė globa (90 asmenų)

Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis (dalinai) nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Paslaugos sudėtį sudaro:

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant),
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba,
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas,
 • sveikatos priežiūros paslaugos (slauga),
 • darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas),
 • laisvalaikio organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Globa teikiama:  suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialių poreikių lygis, kuriems reikalinga globa, slauga bei kurie negali gyventi savarankiškai, o jų artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Kur kreiptis: dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, šeimos narys ar artimas giminaitis raštišku prašymu turi kreiptis į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės socialinių reikalų skyrių. Asmenys, sutinkantys mokėti visą globos kainą, kreipiasi tiesiogiai į į globos įstaigą.

Pirmenybė į Šv Juozapo globos namus teikiama: Panevėžio miesto gyventojams, kuriems Panevėžio miesto sav. administracijos socialinių reikalų skriaus komisijos sprendimu yra paskirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa.

Mokėjimo už stacionarią socialinę globą dydis:

 • Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė.
 • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
 • Už ilgalaikę socialinę globą suaugęs asmuo moka 80 procentų pensijos bei 100 proc. jam paskirtos tikslinės kompensacijos.
 • Jei asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
 • Mokėjimas už ne visą mėnesį asmeniui skaičiuojamas proporcingai globos namuose būtam laikui.
 • Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

Visa globos kaina per mėnesį:

 • Asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis (didelių poreikių lygis) –  1600 Eur
 • Asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis (vidutinių poreikių lygis) – 1450 Eur

Asmuo turi pateikti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Medicinos dokumentų išrašą (F-027/a);
 • Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildoma  vietoje);

Asmenų priėmimo į VšĮ Šv. Juozapo globos namus TVARKOS APRAŠAS

Skip to content