Menu Close

Kompleksinės paslaugos šeimai (veiklos įgyvendintos iki 2023-05-31)

Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai” pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų  investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto partneris – VšĮ Šv. Juozapo globos namai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – „Sudaryti sąlygas Panevėžio miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes“. Projekto tikslui pasiekti numatytas uždavinys „Suteikti Panevėžio miesto savivaldybės šeimoms kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas“.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėn.

Projekto uždaviniui įgyvendinti numatytos šios paslaugos:

  1. Pozityvios tėvystės mokymai;
  2. Psichosocialinė pagalba šeimai: individualios psichologo/ socialinio darbuotojo konsultacija,  psichologo konsultacija grupėms (šeimoms), dailės/ muzikos/ šokio-judesio terapija;
  3. Mediacija;
  4. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:įvairūs mokymai šeimai (paskaitos), paramos grupė kūdikio susilaukusiai šeimai, šeimų klubas, šeimų stovykla, renginys šeimai, bendraamžių grupės paaugliams („Pažink save”, „Bendravimas be pykčio”, „Gyvenk atsakingai”);
  5. Vaikų priežiūros paslaugos (tėvams, dalyvaujantiems projekto veiklose).

Panevėžio miesto Bendruomeniniai šeimos namai (BŠN) veikia adresu  Marijonų g.24, Panevėžys. Tel: 867424210

Projekto koordinatorė Roberta Daubaraitė Randė, Tel.: 867424230.

https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-miesto-bendruomeniniai-%C5%A1eimos-namai-167863673921927/

Panevėžyje duris atvėrė Bendruomeniniai šeimos namai

https://naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde/174213/

Europos burių 2020 nugalėtojo – BŠN pristatymas: https://we.tl/t-B8nVSHZeWf

 

2023 m. VšĮ Šv. Juozapo globos namai Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėja Panevėžio mieste. Naujos KOPA (kompleksinių paslaugų) veiklos numatomos pradėti tekti nuo 2023-06-01.

Skip to content