Juozapinės

lina Naujienos

2019-03-19 Šv. Juozapo vardo dienos proga dalyvavome iškilmingose šv. mišiose, kurias aukojo JE vysk. Linas Vodopjanovas OFM, sveikinome kun. Juozapą Antanavičių. Dėkojame Kazimiero Paltaroko gimnazijos chorui ir vadovei mok. Jacintai Garbaliauskienei už šlovinimą šv. mišių metu.

L./d. „Žvaigždutė“

lina Naujienos

2019-03-18 Šiandien sulaukėme svečių iš lopšelio-darželio „Žvaigždutė“, kurie atnešė pavasarį į mūsų globos namus. Dėkojame darželio bendruomenei už dovanas, pyragus ir nuoširdų bendravimą.

Medžio darbai

lina Naujienos

2019-03-07 Mūsų namų gyventojai mielai Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos jaunųjų miško bičiulių būrelio „Miško meistreliai“ (vad. mokytojas R. Kupčinskas)o, veikloje, kurioje gamino darbelius, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti. Daugiau: https://jp.lt/jaunieji-panevezieciai-kartu-su-seneliu-namu-gyventojais-kure-darbus-skirtus-kovo-11-ajai-pamineti/

Kirpėjų dovana bei mugė JDC

lina Naujienos

2019-03-07 Dėkojame kirpėjoms už dovanotą grožį artėjant Tarptautinei moters dienai. Taip pat dėkojame jaunuolių dienos centrui už malonų svetingą priėmimą Kaziuko mugėje.  

Kaziukas

lina Naujienos

2019-03-04 Švenčiame Šv.Kazimiero dieną, sveikiname Kaziuką.

lina Naujienos

2019-02-28 Šiandien svečiavosi Panevėžio socialinių paslaugų centro bei Jaunuolių dienos centro jaunuoliai; kartu žaidėme linksmus žaidimus, bendravome.

Balsavimai

lina Naujienos

2019-02-27 Šiandien mūsų globos namų gyventojai dalyvauja savivaldos rinkimų išankstiniuose balsavimuose.