Maisto banko akcijoje

lina Naujienos

2021-10-11 Nuoširdžiausia padėka visiems savanoriams, miesto mokyklų ateitininkams ir jų vadovams, šį savaitgalį dalyvavusiems rudeninėje maisto banko akcijoje. Jūsų dėka surinkta 393 vnt. ilgesnio galiojimo maisto produktų, skirtų Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams.

Ruošiame obuolienę

lina Naujienos

2021-10-05 Gyventojai su malonumu ruošia obuolius, iš kurių netrukus bus išvirta obuolienė vakarienei.

Pagyvenusių žmonių diena

lina Naujienos

2021-10-01 Dėkojame mūsų draugams „Rimi Lietuva“ atstovams ir Panevėžio socialinių paslaugų centro bendruomeniniams vaikų globos namams „Svajonė“ bei vaikų dienos centrui „Gerumo tiltai“ už dovanas pagyvenusių žmonių dienos proga.

Išvyka į Biržus

lina Naujienos

2021-09-30 Dėkojame mūsų namų sielovadininkui kun. Jonui Morkvėnui už skirtą laiką ir pravestą ekskursiją mūsų namų gyventojams po rudeniškai spalvingą Biržų miestą.  

Sveikiname socialinius darbuotojus

lina Naujienos

2021-09-27 Šiandien minime šv.Vincento Pauliečio, kuris yra laikomas socialinio darbo pradininku, dieną. Šia gražia proga sveikiname visus socialinėje srityje dirbančius darbuotojus.

Sveikiname kunigus jubiliatus

lina Naujienos

2021-09-26 Šią savaitę net du mūsų namuose gyvenantys kunigai šventė garbingas kunigystės  sukaktis. Sveikiname kun. Petrą Daunorą, švenčiantį 70 metų kunigystės jubiliejų bei kun. Albiną Pipirą, švenčiantį 72 metų kunigystės sukaktį.

Arbatėlė skyriuje ir revakcinacija

lina Naujienos

2021-09-23 Sparčiai plintant Covid-19 ligai visoje šalyje, ribojame ir mūsų namų gyventojų užimtumo veiklas atskirai skyriuose. Tuo pačiu dėkojame Panevėžio miesto poliklinikai, kuri organizavo mūsų globos namų gyventojų revakcinaciją trečiąja sustiprinančiąja doze.

Krekenavoje

lina Naujienos

2021-09-15 Dalyvavome Krekenavos bazilikoje vykusiuose kasmėnesiniuose atlaiduose.  

Išvyka į Šiluvą

lina Naujienos

2021-09-10 Džiaugiamės kartu su gyventojais dalyvavę didžiuosiuose Švč. Marijos gimimo atlaiduose Šiluvoje.

Žolinė Krekenavoje

lina Naujienos

2021-08-18 Šiandien dalyvavome Didžiuosiuose Žolinės atlaiduose Krekenavoje. Būtent ši diena buvo skirta maldai už ligonius ir juos slaugančius asmenis. Po šv. mišių vaišinomės arbata ir užkandžiais.