lina "Betliejaus" valgyklėlė, Naujienos

2023-04-11 Šiandien margučiais su labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojais pasidalino Lietuvos teismų bendruomenė

Maisto paketai labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams

lina "Betliejaus" valgyklėlė, Naujienos

2023-04-07 Šiandien globos namų direktorius Patrikas Skrudupis bei Panevėžio vyskupijos Caritas direktorė Roberta Daubaraitė – Randė sveikindami labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojus artėjančių šv. Velykų proga, pakvietė visus maldoje prisiminti geradarius ir aukotojus, kurių dėka surinkta ir išdalinta 90 vnt. šventinių maisto paketų. Tai Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė, L.d. „Gintarėlis“ bendruomenė, moksleiviai ateitininkai, dalyvavę …

Stačiatikių dovanos

lina "Betliejaus" valgyklėlė, Naujienos

2022-01-04 Artėjant provoslavų šv.Kalėdoms, tėvas Fiodoras aplankė ne tik mūsų namuose gyvenančius rusų  tikinčiuosius, bet ir su dovanėlėmis, karšta arbata sutiko labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojus.

Suformuoti šventiniai maisto paketai

lina "Betliejaus" valgyklėlė, Naujienos

2020-12-23 Šiandien baigti formuoti šventiniai maisto paketai labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams. Kūčių dieną vyskupas Linas Vodopjanovas OFM  pasveikino visus susirinkusius, laimino ir kiekvienam linkėjo džiugių šv. Kalėdų. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie gausaus paketo, skirto šventiniam labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojų stalui, sudarymo: UAB Rimi Lietuva (E. Žaliukas ir M. Leliukas), UAB Ustukių malūnas, UAB Petro mėsinė, Tik pizza, A. Kisielius, UAB …