Kompleksinės paslaugos šeimai

Panevėžio miesto savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų  investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projekto partneris – VšĮ Šv. Juozapo globos namai.

Projekto tikslas – „Sudaryti sąlygas Panevėžio miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes“. Projekto tikslui pasiekti numatytas uždavinys „Suteikti Panevėžio miesto savivaldybės šeimoms kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas“.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėn.

Projekto uždaviniui įgyvendinti numatytos šios paslaugos:

  1. Pozityvios tėvystės mokymai;
  2. Psichosocialinė pagalba šeimai: individualios psichologo/ socialinio darbuotojo konsultacija,  psichologo konsultacija grupėms (šeimoms), dailės/ muzikos/ šokio-judesio terapija, mediacija;
  3. Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos:įvairūs mokymai šeimai (paskaitos), paramos grupė kūdikio susilaukusiai šeimai, šeimų klubas, šeimų stovykla, renginys šeimai, bendraamžių grupės paaugliams („Pažink save“, „Bendravimas be pykčio“, „Gyvenk atsakingai“);
  4. Vaikų priežiūros paslaugos (tėvams, dalyvaujantiems projekto veiklose).

Panevėžio miesto Bendruomeniniai šeimos namai (BŠN) veikia adresu  Marijonų g.24, Panevėžys. Tel: 867424210

Projekto koordinatorė Roberta Daubaraitė Randė, Tel.: 867424230.

https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-miesto-bendruomeniniai-%C5%A1eimos-namai-167863673921927/

Panevėžyje duris atvėrė Bendruomeniniai šeimos namai

Mieste – naujos paslaugos šeimai

Europos burių 2020 nugalėtojo – BŠN pristatymas: https://we.tl/t-B8nVSHZeWf