Menu Close

Saulės fotovoltinė jėgainė (įgyvendinta)

2020 m. Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai įgyvendindama projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Šv. Juozapo globos namų pastate“, finansuojamą pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ numato įsigyti saulės fotovoltinės jėgainės diegimą VšĮ Šv. Juozapo globos namų pastate.

2022 m. spalio 13 d. saulės fotovoltinė jėgainė įrengta ir įdiegta ant VšĮ Šv. Juozapo globos namų pastato stogo.

 

Skip to content