Menu Close

54+ (Įvykdytas projektas)

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų  finansuojamas projektas

 „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas”

Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai 2018-2020m. įgyvendino projektą „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas” pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.

Projekto partneris  – Panevėžio miesto savivaldybė.

Projekto  tikslas – suburti savanoriškoms veikloms Panevėžio miesto bei rajono gyventojus, kuriems virš penkiasdešimt ketverių metų iki pensinio amžiaus ir projekto metu  įgytus gebėjimus panaudoti   Panevėžio bendruomenės ir asmeniniams poreikiams atliepti, padidinti galimybes išlikti darbo rinkoje ar grįžti į ją bei pagerinti viešąją opiniją apie senjorus.

Į projekto veiklas įtraukta virš 130 asmenų. Projekto dalyviams organizuojami bazinių medicinos žinių, bendrųjų gebėjimų mokymai ir teikiamos individualios konsultacijos.  Šv. Juozapo globos namų dirbantis personalas dalyvavo mokymuose, kurie suteikė būtinų  žinių ir įgūdžių veiksmingam darbui įstaigoje bei bendradarbiavimui su savanoriais. Savanoriai įsitraukė į Viešosios įstaigos Šv. Juozapo globos namų teikiamas paslaugas ir pasiruošė įsitraukti į socialines paslaugas kitose Panevėžio miesto organizacijose.

PROJEKTO VEIKLOS
1. Vyresnių, darbingo amžiaus žmonių įtraukimas į savanorišką veiklą.
2.  Mokymai darbuotojams:

1. Mokymai ,,Veiksmingos organizacinės kultūros formavimas“

2. Mokymai ,,Asmeninio efektyvumo didinimas“

3.  ,,Bazinės med. priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų” mokymai
4 . ,,Savanoriškos veiklos įsivertinimo ir tolimesnio planavimo” renginys
5. Individualios  psichologo konsultacijos
6. Bendrųjų gebėjimų mokymai savanoriams:

1. Skaitmeninio raštingumo mokymai

2. Socialinių  ir pilietinių gebėjimų ugdymo mokymai

3. Verslumo gebėjimų ugdymo  mokymai

Projekto trukmė 24 mėn.

Informacija:

Tel: 868448647, 867173578

El.paštas: projektai@juozapogloba.lt

Vykdoma/įvykdyta veikla:

2018-05-04 Pradėtas vyresnių asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą (savanorystė). Savanorių koordinatorė – Elena Kriūnaitė.

2018-05-16 Projekto pristatymas Panevėžio miesto savivaldybėje.

2018-05-25 Forumas „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas”. Vieta – Panevėžio teritorinė darbo birža.

2018-06-6/7 Mokymai VšĮ Šv. Juozapo globos namų darbuotojams (1 grupė): ,,Veiksmingos organizacinės kultūros formavimas“. Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2018-09-12/13 d. Mokymai darbuotojams (2 grupė):,,Veiksmingos organizacinės kultūros formavimas“. Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2018-09-17/28 Skaitmeninio raštingumo kursai vyresnio amžiaus asmenims (1grupė – pradedantiesiems). Paslaugos teikėjas: UAB „Minties vingiai“, Saulius Ganiprauskas.

2018-09-21/23 Dalyvavome „EXPO Aukštaitija 2018” parodoje Panevėžio CIDO arenoje, kurioje pristatėme mūsų įstaigos vykdomą veiklą:  supažindinome parodos lankytojus (visuomenę, darbdavius, bedarbius, miesto svečius) su vykdomu projektu, savanorystės galimybėmis mūsų mieste, kvietėme vyresnio darbingo amžiaus asmenis dalyvauti projekto veiklų mokymuose, siekdami, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų aktyviai dalyvauti ne tik savanoriškose veiklose, bet ir būti lygiaverčiais darbo rinkos dalyviais.

2018-10-01/11 Skaitmeninio raštingumo kursai vyresnio amžiaus asmenims (2 grupė – pažengusiems). Paslaugos teikėjas: UAB „Minties vingiai“, Saulius Ganiprauskas.

2018-10-17/18 Bazinės medicinos priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų mokymai (1 grupė). Paslaugos teikėjas: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymų centras,  Lucija Luzginova.

2018-11-12/23 Skaitmeninio raštingumo mokymai vyresnio amžiaus asmenims (trečioji grupė). Paslaugos teikėjas: UAB „Minties vingiai“, Saulius Ganiprauskas.

2018-11-22 ir 2019-01-22 Projekto veiklų pristatymas tikslinei grupei Panevėžio užimtumo tarnyboje (darbo biržoje).

2018-12-04/05 Bazinės medicinos priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų mokymai (2 grupė). Paslaugos teikėjas: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymų centras,  Lucija Luzginova.

2018-12-13 Savanoriškos veiklos įsivertinimo  ir tolimesnio planavimo renginys „Savanorystės patirtys” (1 grupė). Paslaugos teikėjas: fasilitatorė Roberta Daubaraitė-Randė.

2019-01-22/23 „Verslumo gebėjimų ugdymo” mokymai (1 grupė). Paslaugos teikėjas: VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”, lektorius: Marius Tubis.

2019-02-05/06 Bazinės medicinos priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų mokymai (3 grupė). Paslaugos teikėjas: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymų centras,  Lucija Luzginova.

2019-02-12/ 04-25 Anglų kalbos kursai (pradedantiesiems). Mokymų trukmė -40 ak. val. Paslaugos teikėjas: UAB „Kalba.Lt“, kursų vadovė Jolanta Beliackienė.

2019-03-21/22 „Verslumo gebėjimų ugdymo” mokymai (2 grupė). Paslaugos teikėjas: VšĮ “Panevėžio verslo konsultacinis centras”, lektorius: Marius Tubis.

2019-04-03/04 Mokymai darbuotojams „Asmeninio efektyvumo didinimas” (1 grupė). Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2019-04-30 Savanoriškos veiklos įsivertinimo  ir tolimesnio planavimo renginys „Savanorystės patirtys” (2 grupė). Paslaugos teikėjas: fasilitatorė Sandra Jakštienė.

2019-05-15/16 Mokymai darbuotojams „Asmeninio efektyvumo didinimas” (2 grupė). Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2019-05-22/23 Mokymai „Socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas” (1 grupė). Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2019-09-04/05 Mokymai darbuotojams „Asmeninio efektyvumo didinimas” (3 grupė). Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2019-10-03 Savanoriškos veiklos įsivertinimo  ir tolimesnio planavimo renginys „Savanorystės patirtys” (3 grupė). Paslaugos teikėjas: fasilitatorė Roberta Daubaraitė-Randė.

2019-10-09/10 Mokymai „Socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas” (2 grupė). Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2019-10-23-24 Mokymai darbuotojams „Asmeninio efektyvumo didinimas” (4 grupė). Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2019-11-06/07 Mokymai „Socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas” (3 grupė). Paslaugos teikėjas: lektorė Gražina Mongirdienė.

2019-12-18 Patyriminiai mokymai „Motyvavimas ir lyderystė – savęs pažinimas ir atradimas savanorystėje” (1grupė). Paslaugos teikėjas: fasilitatorė Roberta Daubaraitė-Randė.

2020-01-10 Patyriminiai mokymai „Motyvavimas ir lyderystė – savęs pažinimas ir atradimas savanorystėje”. Paslaugos teikėjas: fasilitatorė Roberta Daubaraitė-Randė. (2grupė).

2020-02-06 Patyriminiai mokymai „Motyvavimas ir lyderystė – savęs pažinimas ir atradimas savanorystėje” (3 grupė). Paslaugos teikėjas: fasilitatorė Roberta Daubaraitė-Randė.

2020-02-27 Patyriminiai mokymai „Motyvavimas ir lyderystė – savęs pažinimas ir atradimas savanorystėje” (4  grupė). Paslaugos teikėjas: fasilitatorė Roberta Daubaraitė-Randė.

2020-03-12 Baigiamoji konferencija „Tapk aktyvus ir Panevėžyje” Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje. Pristatytas projekto veiklas atskleidžiantis videofilmas „CARPE DIEM. Aktyviam senėjimui sakyk TAIP”.

 

Straipsnis spaudoje: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/savanoryste-metu-neskaiciuoja/

Filmas: „CARPE DIEM. Aktyviam senėjimui sakyk TAIP”.

 

Skip to content