Apie įstaigą

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMAI

Panevėžyje Šv.Juozapo globos namai atidaryti 2009m. sausio 9d. Tai vienintelė tokio pobūdžio įstaiga mieste. Joje gali gyventi 90 vienišų pagyvenusių asmenų, turinčių fizinę negalę ar nepajėgiančių gyventi vieni.

Įstaigoje, priklausomai nuo asmens socialinių paslaugų poreikio, teikiamos ilgalaikės ar trumpalaikės specialios socialinės paslaugos.  Šių paslaugų tikslas – grąžinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Teikiamos paslaugos – tai apgyvendinimas, maitinimas (4k. per dieną), sveikatos priežiūra, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, užimtumo/laisvalaikio organizavimas, informavimas, tarpininkavimas ir kitos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Kiekvieną penktadienį globos namų koplyčioje aukojamos Šv.Mišios. Bendruomenės kambaryje vyksta įvairūs susibūrimai prie arbatos puodelio, filmų peržiūra. Konferencijų salėje globos namų gyventojams kasdienybę praskaidrina įvairūs ansambliai, meno kolektyvai. Salėje vyksta konferencijos, visuotiniai susirinkimai, organizuojamos šventės.

Kineziterapijos salėje darbo dienomis gyventojai renkasi į rytinę mankštą. Atsižvelgiant į asmens poreikius, fizines galimybes bei sveikatos būklę parenkami pratimai bei sporto priemonės.

Gyventojai kambaryje gyvena po vieną, du arba tris asmenis (slaugomi asmenys) priklausomai nuo asmens poreikių. Prie kiekvieno kambario įrengtas dušas bei tualetas.

MISIJA – užtikrinti kokybiškas, ekonomiškai efektyvias vertybiškai orientuotas socialinės globos paslaugas.

VIZIJA – sukurti ir įgyvendinti efektyvų, vertybiškai orientuotą ilgalaikės/trumpalaikės, dienos socialinės globos bei priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos veiklos modelį, kuris palaikytų ir skatintų žmogiškąjį orumą plėtojančią įstaigos kultūrą.

HUMANISTINĖS VERTYBĖS – asmens orumas, bendruomeniškumas, solidarumas, teisingumas, laisvė – kylančios iš krikščioniškojo socialinio mokymo.

Socialinės paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis šiais principais:

 • gerbiant žmogaus teises ir orumą;
 • paslaugas orientuojant į asmenį;
 • prevencijos ir reabilitacijos;
 • įgalinimo ir individualumo;
 • efektyvumo (ekonominio);
 • skaidrumo;
 • atsižvelgiant į lyčių skirtingumą, papildomumą ir lygiavertiškumą;
 • užtikrinant pagarbą asmens religinei laisvei ir kultūriniam skirtingumui.

TIKSLAS – gerinti socialinių paslaugų gyventojams kokybę ir užtikrinti įstaigos personalui sąlygas kuo kokybiškiau teikti socialines ir medicinines paslaugas.

UŽDAVINIAI:

 • Skatinti senyvo amžiaus asmenų aktyvų dalyvavimą apibrėžiant jų pačių individualius poreikius ir jiems reikalingas paslaugas;
 • Gerinti globos namų gyventojų gyvenimo kokybę;
 • Siekti efektyvaus komandinio darbo ir kryptingai ugdyti vertybiškai motyvuotą, profesionalų personalą;
 • Tobulinti ilgalaikės globos paslaugas, išlaikant pusiausvyrą tarp efektyvumo ir kokybės;
 • Skatinti dalinimąsi gerąja patirtimi (praktika) su kolegomis mūsų šalyje bei už jos ribų;
 • Teikti integralios pagalbos į namus paslaugas Panevėžio mieste.

 

The institution St. Joseph‘s House was founded by the diocese of Panevėžys in 2003, but the building history of the House reaches even 1994. In 2008 Panevėžys City Municipality became a cofounder of this institution. Finally St. Joseph’s House was opened in 2009-01-12 and started to provide social care for its clients. The main task of our institution is to provide the institutional social care services for disabled and old age persons that are in need of a special care. We are also providing nursing for our clients with terminal diseases.
The services to the clients are provided by our staff specialists (a doctor, nurses, social workers) that ensure daily life of our clients.
St. Joheph’s House is able to provide social care for 80 persons.
Even though we are located in Panevėžys, and directly connected with Panevėžys City Municipality, we are a non budget institution of two founders, and our daily life is based on services to the clients from all over Lithuania.

We believe that human being unites the spiritual and material worlds therefore social care must strive to provide social services in such way that every human being would be treated with respect as a person that unites those two worlds.

Akimirkos iš globos namų statybų: