Menu Close

Integrali pagalba asmens namuose (įvykdytas projektas)

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų  finansuojamas projektas

“INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ NAMUOSE, PLĖTRA IR KOKYBĖS GERINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE”

Projektą “Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste” VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centras įgyvendins kartu su partneriais – Panevėžio miesto savivaldybe bei VšĮ Šv. Juozapo globos namais.

Integralios pagalbos į namus projekto tikslas – teikti kokybiškas socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Vykdant projektą, Viešoji įstaiga Integruotų sveikatos paslaugų centras suformuoja dvi mobilias komandas, o Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai –  vieną mobilią komandą. Šios organizacijos turi ilgametę patirtį teikiant kompleksines socialinės globos paslaugas ir yra sukaupę kompetencijų įtraukiant savanorius ir bendruomenės narius teikiant pagalbą asmenims.

Integrali pagalba numatyta teikti 36 neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams. Asmeniui teikiama iki 4,5 val. per dieną, iki 7 dienų per savaitę pagalba. Pagalbą taip pat gaus ir šeimos nariai slaugantys artimuosius, jiems bus teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. Vieną mobiliąją komandą sudaro 1 slaugytojas, 5 slaugytojo padėjėjai, 1 socialinis darbuotojas, 1 kineziterapeutas / masažuotojas, 5 socialinio darbuotojo padėjėjai.

Vienoje mobilioje komandoje susiburs tokie specialistai: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas / masažuotojas, individualios priežiūros darbuotojas.Komandos bus aprūpintos reikalinga įranga bei priemonėmis, socialinės globos ir slaugos paslaugoms teikti.

Įgyvendinant projekto veiklas, teikiamos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugos, t. y. šeimose prižiūrimiems asmenims paslaugos, siekiant, kad juos prižiūrintiems artimiesiems būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą, t. y. sudarytos sąlygos gauti aukštesnės kokybės integruotas paslaugas (globą ir slaugą) namuose. Teikiamos konsultavimo paslaugos (pagalbos prižiūrint patiems) šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis.

VšĮ Šv. Juozapo globos namai nuo 2017m. liepos 24d. pradėjo teikti pagalbos į namus paslaugas.

Dėl paslaugų į namus asmuo turi kreiptis į Panevėžio m. savivaldybės socialinių reikalų skyrių.

Smulkesnė informacija telefonu: 8 679 05005 (darbo dienomis 8-17 val.)

Skip to content