Menu Close

Vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimas (įvykdytas projektas)

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

„SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMŲ LABDAROS VALGYKLOS „BETLIEJUS” LANKYTOJAMS”, NR.08.6.1-ESFA-T-927-01-0099

Įgyvendindama Panevėžio vietos veiklos grupės strategiją, kurios tikslas – „mažinti gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę” Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai 2020-2021m. įgyvendina projektą „Socialinės priežiūros paslaugos Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”.

Panevėžio mieste susiduriama su įvairiomis socialinėmis problemomis, viena jų – socialinę atskirtį patiriantys asmenys, jų keliamos problemos aplinkiniams dėl blogų socialinių įpročių, alkoholio ir/ arba narkotinių medžiagų vartojimo. Dauguma Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojų, kurių kiekvieną darbo dieną apsilanko apie 50 asmenų, yra būtent socialinę atskirtį patiriantys asmenys: nakvynės namų gyventojai, benamiai, darbo neturintys iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, mažas pajamas gaunančios šeimos, pagyvenę, ligoti, vieniši, nesėkmes užsienyje patyrę jaunuoliai, nusivylę gyvenimu ir nesugebantys prisitaikyti prie naujovių, pokyčių. Parengtas projektas siekia grąžinti šių asmenų gebėjimus pasirūpinti savimi ir (re)integruotis į bendruomenę, tuo pačiu miesto gyventojus įtraukiant į savanorišką veiklą teikiant socialines paslaugas.

Projekto tikslas – suburti socialinei savanoriškai veiklai Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojus, siekiant didinti jų socialinę integraciją ir mažinti esamą socialinę atskirtį.

Šio tikslo siekiama ugdant ir palaikant tikslinės grupės dalyvių socialinius įgūdžius, įtraukiant juos į įvairias socialines, darbines veiklas. 10 savanorių dalyvauja teikiant socialines paslaugas 30 asmenų.

Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti mokymus savanoriams bei konsultacijas savanorius priimančios organizacijos darbuotojams;
2. Ugdyti ir palaikyti projekto tikslinės grupės dalyvių socialinius įgūdžius, įtraukiant juos į įvairias socialines veiklas bei organizuoti maitinimo paslaugą.

Projekto tikslinė grupė – Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojai

Bendra projekto trukmė – 12 mėnesių.

Vykdomos veiklos:

2020 m. balandžio 15 d.:  pradėta veikla – socialinę atskirtį patiriančių asmenų maitinimas labdaros valgykloje „Betliejus”. Dėl šalyje paskelbto karantino veikla vykdoma tris kartus per savaitę darbo dienomis, šiltas maistas dalinamas bekontaktiniu būdu vienkartiniuose indeliuose. Maisto dalinime dalyvauja savanoriai, kurie taip pat pristato maistą nepasiturintiems/ neįgaliems asmenims į namus. Nuo 2020 m. birželio 1 d. socialinę atskirtį patiriančių asmenų maitinimas labdaros valgykloje „Betliejus” bei asmenų namuose vykdomas kiekvieną darbo dieną. Paskelbus Lietuvoje karantiną dėl Covid-19, maitinimo laikas prailgintas, kad labdaros valgyklos lankytojai nesiburiuotų prie durų vienu metu.

2020 m. gegužės 4 d. pradėtos  organizuoti ir vykdyti darbinės veiklos: projekte dalyvaujantys asmenys įtraukiami į kiemo bei aplinkos tvarkymo darbus. Darbai paskirstomi pagal sezoniškumą, oro sąlygas ir poreikį.

2020 m. birželio mėn. globos namų kiemelyje paruošta erdvė individualiems bei grupiniams susitikimams (psichologo, socialinio darbuotojo),  mokymams organizuoti.

2020-06-29 vyko savanorių bei savanorius priimančios organizacijos darbuotojų mokymai.

2020-07-01 Pradėtos individualios socialinio darbuotojo/ psichologo konsultacijos.

2020-08-03 Pradedamos sielovados specialisto grupinės konsultacijos.

2020-09-11/15 sielovados specialisto organizuotos grupinės išvykos – susitikimai su Šiluvos bendruomene.

2020-10-26 vyko savanorių bei savanorius priimančios organizacijos darbuotojų konsultacijos – mokymai „Patirties įsivertinimas”, skirti darbo su savanoriais bei savanoriško darbo patirties pasidalinimui, įvertinimui.

2021 m. rugsėjo mėn. projekto veiklos pabaigtos vykdyti.

Skip to content