Menu Close

Bendradarbiavimas

Mūsų bendradarbiai, partneriai:

 • Aukštaitijos vandenys     
 • Maltos ordino pagalbos tarnyba

  Bendradarbiaujame teikiant bei plečiant socialines paslaugas Panevėžio mieste, suteikta materialinė pagalba įvairiomis priemonėmis.

 • AB „Panevėžio energija”   prisideda prie įvairių saugių erdvių globos namų gyventojams sukūrimo.
 • UAB „Jaukurai. Suteikta parama santechnikos gaminiais atnaujinant bei įrengiant naujas erdves  socialinių paslaugų gavėjams.
 • Labdaros paramos fondas „Nauja Viltis”. Bendradarbiaujame vykdant savanorišką veiklą Globos namuose.
 • Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga. Bendradarbiaujame vykdant projektą „Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius”.
 • Odontologijos klinika DENTAVITA. Suteikta finansinė parama globos namų bendruomenei.
 • LKRŠ – Lietuvių katalikų religinė šalpa (JAV) – suteikta finansinė parama gerinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę, įsigytos funkcinės slaugos lovos.
 • Lietuvos aklųjų bibliotekos Panevėžio filialas. Bendradarbiaujame bibliotekos organizuojamuose renginiuose, skaitymuose, keičiantis literatūrai, įgarsintomis knygomis. Organizuojame literatūrines popietes – susitikimus Globos namuose.

 

 • Panevėžio saviugdos klubas „Auk“Dalyvaujame projektinėje veikloje.
 • Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija. Bendradarbiaujame neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projekto veiklose.
 • Panevėžio LIONS klubas. Klubo nariai padeda įsigyti techninės pagalbos priemonių negalią turintiems asmenims.

 • AVIVA LIETUVA, Gyvybės draudimo ir pensijų UAB Panevėžio skyrius. Bendradarbiaujame kuriant ir gražinant globos namų aplinką.

 

 •  Panevėžio apylinkės teismo bendruomenė. Bendradarbiaujame kuriant ir gražinant globos namų aplinką, Panevėžio labdaros valgykloje „Betliejus”
 • Asociacija Panevėžio Rotaract klubas. Bendradarbiaujame įvairiuose socialiniuose projektuose, iniciatyvose.   
 • Karaliaus Mindaugo husarų batalionas. Kariai kiekvieną penktadienį talkininkauja globos namuose bei Panevėžio labdaros valgykloje „Betliejus“.

 •  Jaunuolių dienos centras. Sutarties objektas -Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai vykdant savanorišką veiklą Globos namuose.

 

 • Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Bendradarbiaujame įgyvendinant bendrus projektus socialinių paslaugų teikimo srityje, užtikrinant asmenų su specialiaisiais poreikiais švietimą bei integraciją į visuomenę sukuriant saugią aplinką.
 • VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras. Įsipareigojome bendradarbiauti organizuojant profesinio mokymo programų dalyvių mokomųjų paslaugų teikimą Globos namų gyventojams. 

          

 • Panevėžio miesto Centro Bendruomenė. Sutarties objektas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai vykdant projektus „Aš stiprus, nes turiu JUS!“ bei  Socialiai pažeidžiamų asmenų maitinimas Panevėžio labdaros valgykloje „Betliejus“, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
 • Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenė. Šios sutarties objektas yra Šalių bendra veikla ir bendri įsipareigojimai vykdant projektą Socialiai pažeidžiamų asmenų maitinimas Panevėžio labdaros valgykloje „Betliejus“, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Skip to content