Menu Close

Dienos socialinė globa

VšĮ Šv. Juozapo globos namai nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2021 m. spalio 31 d. vykdė ESF finansuojamą projektą “Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas Panevėžio mieste”.

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. VšĮ Šv. Juozapo globos namai teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugos gavėjai: senyvo amžiaus bei suaugę asmenys su sunkia negalia.

Paslaugos įkainis (vieno asmens paslaugos įkainis už 1 valandą) – 10,30 Eur. Asmens  mokestis už paslaugą nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų į namus asmuo turi kreiptis į Panevėžio m. savivaldybės socialinių reikalų skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (nurodant Šv. Juozapo globos namus kaip pageidaujamą paslaugos teikėją);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą/ asmens tapatybės kortelę);
  • asmens socialinį statusą patvirtinančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją;
  • neįgalumo lygio, darbingumo lygio, nuolatinės pagalbos arba nuolatinės slaugos nustatymo pažymą;
  • šeimos gydytojo siuntimą .

Smulkesnė informacija telefonu: 8 679 05005 (Šv. Juozapo globos namų socialinė darbuotoja, koordinuojanti paslaugas asmens namuose)  darbo dienomis 8-17 val.

Skip to content