Menu Close

Dienos socialinė globa

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. VšĮ Šv. Juozapo globos namai teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis:

 • Informavimas ir konsultavimas apie socialines paslaugas, jų ypatumus, galimybę gauti paslaugas, apie įstaigas, galinčias padėti spręsti iškilusias socialines, sveikatos problemas, teikimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas, padedant spręsti sveikatos, ūkinius, buitinius klausimus (mokant mokesčius už komunalinius ir kt. mokesčius, užrašant pas specialistus, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl techninių priemonių įsigijimo, būsto ir aplinkos pritaikymo, išmokų mokėjimo ir kt.);
 • Bendravimo ir laisvalaikio organizavimas teikiamas atsižvelgiant į galimybes ir asmens sveikatos būklę: laikraščių, žurnalų, knygų skaitymas, bendravimas su asmeniu jam aktualiomis temomis;
 • Transporto paslaugos organizavimas vykstant į gydymo ir reabilitacijos įstaigas;
 • Maitinimo organizavimas (maisto ir kitų kasdieninio naudojimo prekių nupirkimas, pristatymas į namus, šilto maisto ruošimas, pašildymas, pagalba valgant);
 • Asmens higienos paslaugų organizavimas (pagalba prausiantis, maudantis, apsirengiant, nusirengiant, skalbimas, lyginimas);
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, gyvenamosios dalies šildymo organizavimas, pagalba judant naudojantis techninės pagalbos priemonėmis);
 • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (šeimos gydytojo, slaugytojo iškvietimas į namus, recepto pas gydytojus išrašymo, vaistų ir kitų medicininių priemonių nupirkimas);
 • Kitos paslaugos, kurios reikalingos asmeniui pagal jo nesavarankiškumo lygį.

Paslaugos gavėjai: senyvo amžiaus bei suaugę asmenys su sunkia negalia.

Paslaugos įkainis (vieno asmens paslaugos įkainis už 1 valandą) – 12,50 Eur. Asmens  mokestis už paslaugą nustatomas individualiai atsižvelgiant į asmens pajamas.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų į namus asmuo kreipiasi į Panevėžio m. savivaldybės socialinių reikalų skyrių, kur užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas ir pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą/ asmens tapatybės kortelę);
 • neįgaliojo pažymėjimo, pensininko pažymėjimo kopiją;
 • šeimos gydytojo siuntimą (forma Nr. 027/a).
 • tesimo sprendimo dėl neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo kopiją (jei dėl paslaugų kreipiasi neveiksnaus asmens globėjas).

Smulkesnė informacija telefonu: 8 679 05005 (Šv. Juozapo globos namų socialinė darbuotoja, koordinuojanti paslaugas asmens namuose)  darbo dienomis 8-17 val.

Skip to content