President

Kiekvienas, nuoširdžiai atviras tiesai ir gerumui, proto šviesos ir malonės dėka gali atpažinti šventą žmogaus gyvenimo vertę nuo jo pradžios iki pabaigos...

Panevėžio labdaros valgyklos "Betliejus"

0
2019 m. išlaikymui reikalingos lėšos
0
Sutelktos lėšos (įskaitant maisto produktus)