Dėkojame už gerus darbus

admin Svarbios

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME !!!!! Dėkojame rėmėjams ir geradariams, prisidėjusiems prie globos namų skyriaus, skirto demencija sergantiems asmenims, atnaujinimo. Ypatinga padėka už paramą AB „Panevėžio energija“ ,    Maltos ordino pagalbos tarnybai (Vokietija) . Dėkojame UAB „Aukštaitijos vandenys“, prisidedantiems prie labdaros valgyklos „Betliejus“ išlaikymo. Dėkojame visiems aktyviems savanoriams, moksleiviams ateitininkams ir jų vadovams, dalyvaujantiems Maisto banko akcijose telkiant produktus labdaros valgyklai „Betliejus“.   …