KARANTINAS

lina Naujienos, Svarbios

 Informacija Šv. Juozapo globos namų gyventojų lankytojams: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ bei VšĮ Šv. Juozapo globos namų direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.V-32 Iš anksto suderinę laiką su socialine darbuotoja, turite …

GPM parama

lina Svarbios

Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio GPM dalies iki 1,2%  parama (anksčiau buvo 2 proc.) – VšĮ Šv. Juozapo globos namams!  Mieli darbuotojai, giminaičiai, artimieji,  Kviečiame visus dirbančius prisidėti prie mūsų įstaigos paramos, skiriant savo sumokėto pajamų mokesčio dalį VšĮ Šv. Juozapo globos namams. 2019 m. buvo gauta 1775,08 Eur.  Jūsų skirta parama yra be galo reikalinga darbuotojų komandos formavimui, palaikymui bei dvasiniam …

Kviečiame kurti kartu

lina Svarbios

Globos namuose įgyvendinamas ES finansuojamas projektas, kurio metu atliekami paprasto remonto darbai. Tačiau siekiant gerinti gyventojų gyvenimo kokybę dar reikalingi įrengimai ir darbai, kurių neapima vykdomas projektas. Todėl visus kviečiame įsitraukti kuriant gražesnę, jaukesnę aplinką. Idėjos konkretiems darbams: Gerinant apšvietimą įstaigos bendrose erdvėse reikalingi 32 šviestuvai, kurių vieneto kaina – 21,78 Eur. Reikalinga perdažyti gyventojų kambarius, kurių 1kv.metro darbų kaina …

Dėkojame už gerus darbus

admin Svarbios

Dėkojame Gražinai M. ir odontologijos klinikai Dentavita už suteiktą paramą, kurios dėka įrengta koplyčios erdvė, įsigytas paveikslas. Dėkojame Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriui, trečiojo amžiaus universiteto dvasinio tobulėjimo senjorams bei geriems žmonėms, prisidėjusiems įrengiant ir užpildant žuvų akvariumą. Dėkojame savanoriams, moksleiviams ir jų vadovams dalyvaujantiems LPF Maisto bankas inicijuotoje akcijoje, renkant maisto produktus Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“

Paslaugos šeimai

lina Svarbios

Paslaugos šeimai https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-miesto-bendruomeniniai-%C5%A1eimos-namai-167863673921927/