Projektas 54+

lina Svarbios

Projektas „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas„. Kviečiame vyresnio darbingo amžiaus asmenis nuo 55 metų (iki pensijos) pasinaudoti projekto suteikta galimybe dalyvauti nemokamuose renginiuose: Mokymai „Socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas“, 2019 m. spalio 9-10 d. arba lapkričio 6-7 d. (trukmė – 16 val.); Savanoriškos veiklos įsivertinimo renginys, 2019 m. spalio 3 d. (trukmė – 8val.); …

GERI DARBAI

admin Svarbios

Dėkojame Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriui, trečiojo amžiaus universiteto dvasinio tobulėjimo senjorams bei geriems žmonėms, prisidėjusiems įrengiant ir užpildant žuvų akvariumą. Dėkojame visiems, dalyvavusiems Maisto banko inicijuotoje akcijoje, renkant maisto produktus Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“. Nuoširdžiai dėkojame savanoriams – K.Paltaroko gimnazijos moksleiviams, ateitininkams ir jų vadovams. Jūs galite prisidėti atlikdami gerus darbus ar finansiškai prisidėdami prie VšĮ Šv. …

BŠN

lina Svarbios

Panevėžyje pradėtas vykdyti projektas „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų  investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas apie paslaugas ir konsultavimas vykdomas „vieno langelio“ principu Panevėžio miesto bendruomeniniuose šeimos namuose (BŠN) adresu Marijonų g.24. Tel:867424210. Informacija apie veiklas nuolat atnaujinama …