Dėkojame už gerus darbus

admin Svarbios

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME !!!!!

Dėkojame rėmėjams ir geradariams, prisidėjusiems prie globos namų skyriaus, skirto demencija sergantiems asmenims, atnaujinimo. Ypatinga padėka už paramą AB „Panevėžio energija“ ,    Maltos ordino pagalbos tarnybai (Vokietija) .

Dėkojame UAB „Aukštaitijos vandenys“, prisidedantiems prie labdaros valgyklos „Betliejus“ išlaikymo.

Dėkojame visiems aktyviems savanoriams, moksleiviams ateitininkams ir jų vadovams, dalyvaujantiems Maisto banko akcijose telkiant produktus labdaros valgyklai „Betliejus“.

 

SAVANORIAMS, ypatingai sudėtingu laikotarpiu (2020 m. lapkričio-gruodžio mėn.) teikusiems pagalbą mūsų namų bendruomenei: Alionai, Tatjanai, Nijolei, Zitai, Sandrai, Irmai, Dovilei, Joanai, Liucijai, Ilonai, Matui, Raimundui, Algirdui, Vladui, Neringai, Eglei.

AB „Panevėžio energija“ už paramą, kurios dėka turėjome galimybę reguliariai dezinfekuoti mūsų namų bendras patalpas. „AB „Panevėžio energija“ bei AB Panevėžio statybos tresto paramos dėka įsigijome gyvybiškai svarbių vaistų segantiems Covid-19 liga gydyti.

UAB Vispack už suteiktą galimybę mūsų namų gyventojams ir labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams maistą išdalinti saugiai vienkartiniuose induose.
AB Vilniaus degtinei parūpintą didelį kiekį dezinfekcinio skysčio.

Maltos ordino pagalbos tarnybai už ypatingai svarbius deguonies aparatus gyventojams, sergantiems Covid-19 liga;

Tarpininkaujat tarptautinės organizacijos AREGALA Lithuania „Šefai be sienų“ nariams Evaldui Žaliukui ir Mantui Leliukui, jau ketvirtą kartą buvo pristatyti RIMI LIETUVA dovanoti produktai VšĮ šv. Juozapo globos namų bendruomenei. Jų dėka šv. Kalėdų proga pradėti ruošti maisto paketai labdaros valgyklos „Betliejaus“ lankytojams.
Gynybos paramos fondui, pirmiesiems atsiliepusiems į mūsų pagalbos šauksmą netikėtai užklupus Covid-19 pandemijai.
 Laisvės TV, kuri jau trečią kartą atsiunčia į mūsų namus apsaugos priemonių, reikalingų šiuo sudėtingu laiku.

Panevėžio Rotary klubas ARTA už draugystę ir pagalbą.

Aukštaitijos implantologijos klinikai  bei Asociacijai „LT Campus“už įvairias apsaugos priemones.
Panevėžio tarybos nariams: Mantui Leliukui, Indianai Grigienei, Rimantui Narkūnui už šiltus stiprinančius linkėjimus bei pagalbą prisidedant prie labdaros valgyklos „Betliejus“ išlaikymo.
 A. Meišto komandai už širdies atvėrimą ir šventinio stalo praturtinimą mūsų namų gyventojams šv. Kalėdų proga.
 Kavinei valgyklai PETRAŽOLĖ, kuri kartą per savaitę gamina maistą Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams.
UAB Norac kepyklėlėms „Cake 2 take“ bei  UAB Link Molainių už draugystę bei gardžias dovanas švenčių proga.
Kooperatyvui „Mūsų gojus“ už vaisius ir sultis mūsų gyventojams bei labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams.
 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, katalikių moterų draugijai už maisto produktus labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams.
Visai Panevėžio Vilties progimnazijos bendruomenei už gausias šventines dovanas, skirtas mūsų namų  gyventojams.
 Panevėžio „Ąžuolo“  progimnazijos bendruomenei už šventinius sveikinimus ir kalėdines dekoracijas.
Gėlių salonui „Juoda orchidėja“ už paramą, palaikymą bei dekoracijas švenčių proga.
Darželiui „Vaikystės sodas“ už šventines dovanėles gyventojams.
Įstaigoms (Panevėžio Minties gimnazijos bendruomenė, VšĮ Baltupių darželis, Panevėžio l/d. Gintarėlis bendruomenė, Nukryžiuotojo Kristaus kongregacija, AB Panevėžio gatvės) ir privatiems aukotojams, kurie paskyrė pinigines aukas mūsų bendruomenei kovai su Covid-19 pandemija.
Visiems geradariams, kurie palaikė, stiprino ir teikė viltį…

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie gausaus maisto produktų paketo, skirto Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojų šventiniam stalui, sudarymo:

UAB Rimi Lietuva (E. Žaliukas ir M. Leliukas), UAB Ustukių malūnas, UAB Petro mėsinė, Tik pizza, A. Kisielius, UAB „Viržis“, UAB Kalnapilis, Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos Tarnaitės, kepyklėlėms „Cake 2 take“ bei  UAB Link Molainių, LPF maisto bankas, R.Daubaraitė-Randė.

 

**********
Dėkojame geradariams, kurie pirmosios pandemijos metu prisidėjo įsigyjant asmens apsaugos priemonių Šv. Juozapo globos namų bendruomenei:
  • VšĮ Bistrampolio dvarui ir kun. Rimantui Gudeliui;
  • Panevėžio m. savivaldybės administracijai;
  • Asociacijai Panevėžio Rotaract klubas ir narėms Aušrinei Tidikytei bei Kornelijai Stoškutei;
  • Maltos ordino pagalbos tarnybai;
  • VšĮ Laisvės TV;
  • Lietuvos pramonininkų konfederacijai;
  • Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams ir  vadovui Visvaldui Matkevičiui.

Dėkojame Jums ir tikimės ir tolesnio bendradarbiavimo.

Dėkojame Gražinai M. ir odontologijos klinikai Dentavita už suteiktą paramą, kurios dėka įrengta koplyčios erdvė, įsigytas paveikslas.

Dėkojame Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriui, trečiojo amžiaus universiteto dvasinio tobulėjimo senjorams bei geriems žmonėms, prisidėjusiems įrengiant ir užpildant žuvų akvariumą.

Dėkojame savanoriams, moksleiviams ir jų vadovams dalyvaujantiems LPF Maisto bankas inicijuotoje akcijoje, renkant maisto produktus Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“