Dėkojame už gerus darbus

admin Svarbios

Dėkojame Gražinai M. ir odontologijos klinikai Dentavita už suteiktą paramą, kurios dėka įrengta koplyčios erdvė, įsigytas paveikslas.

Dėkojame Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriui, trečiojo amžiaus universiteto dvasinio tobulėjimo senjorams bei geriems žmonėms, prisidėjusiems įrengiant ir užpildant žuvų akvariumą.

Dėkojame savanoriams, moksleiviams ir jų vadovams dalyvaujantiems LPF Maisto bankas inicijuotoje akcijoje, renkant maisto produktus Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“