Menu Close

Valgyklos „Betliejus” istorija

Šv. Juozapo globos namų statybų metu, t.y. iki 2008-10-01 šalia statybvietės buvo organizuojama socialinė veikla – vaikų maitinimas „Betliejaus“ valgykloje: kasdieną buvo maitinama apie 40 vaikų iš nepasiturinčių šeimų. Pradėjus globos namų veiklą Betliejaus valgyklėlė buvo uždaryta dėl netinkamų sanitarinių bei higienos sąlygų.

Tęsiant  Panevėžio vyskupijos socialinę misiją rūpintis vienišais arba nuolatinės socialinės globos reikalaujančiais asmenimis, 2010 m. vasario mėnesį globos namų dalininkų iniciatyva „Betliejaus“ valgyklos veikla buvo vėl atgaivinta. Jos tikslas – pamaitinti alkstančius miesto gyventojus, vienišus socialiai remtinus asmenis.

Projektui pradėti vykdyti  buvo atlikti būtiniausieji patalpos paruošimo maisto dalinimui ir valgymui darbai. Į darbą įtraukti Šv. Juozapo globos namų darbuotojai bei savanoriai, Panevėžio kolegijos studentai, Panevėžio miesto socialinės paramos skyriaus darbuotojai bei ūkio dalis (skirta malkų patalpų šildymui bei biotualetas).

Šiuo metu tai yra vienintelė tokio tipo valgyklėlės mieste. Joje kasdien apsilanko apie 50 nepasiturinčių miesto gyventojų. Valgyklos darbu rūpinasi ir darbus koordinuoja Šv. Juozapo globos namų darbuotojai: sandėlininkė bei virėjos (atsakingos už maisto gaminimą bei maisto davinių išdavimą), socialinis darbuotojas (atsakingas už klientų registraciją bei tvarkos ir švaros palaikymą patalpose, kuriose maistas dalinamas), programos koordinatorė (atsakinga už rėmėjų paiešką, programos tęstinumą ir maisto kokybę), vairuotojas (surenka ir parveža labdara skirtus maisto produktus). Į projektą įtraukiami savanoriai iš organizacijos Lietuvos Caritas ir Panevėžio Katedros parapijos.

Prie projekto prisideda Panevėžio miesto savivaldybė: pasirūpinta malkomis, biotualetu, buitinių atliekų išvežimu. Projekto viešinimui išleisti kalendoriai bei plakatai, miesto parapijose organizuotos akcijos paramai. Savo gerą širdį ir pagal išgales dosnumą parodė ne vienas  panevėžietis. Daugiausia žmonės neša šiltus rūbus, paruoštas maisto atsargas žiemai, konservuotus produktus, vaisius, daržoves iš nuosavos žemės sklypelio. Ne vienas geraširdis  atneša  iškepto pyrago, nupirktos dešros rinkelę ar pagaminto namuose maisto. Renkamos lėšos adventiniu laikotarpiu bažnyčiose, buvo rinktos aukos Ekumeninių pamaldų metu.

Labdaros ir Paramos Fondo „Maisto Bankas“ yra pagrindinis valgyklėlės rėmėjas. Tačiau ši parama neužtikrina projekto tęstinumo ir nedengia būtinųjų projektui tenkančių išlaidų, susijusių su apmokėjimu už darbą, transporto išlaidomis. Tęsiant Betliejaus Valgyklėlės veiklą Lietuvių katalikų religinės šalpos fondo paramos dėka 2012m. įsigyta nauja elektrinė viryklė – kaitlentė su orkaite. Tai buvo viena iš butinųjų priemonių veiklai tęsti, nes išaugus globos namuose gyventojų skaičiui, globos namų valgyklos viryklės nebeužteko.

Per 2010-uosius  metus Betliejaus valgyklėlėje užsiregistravo 213 lankytojų, o per 2011-uosius metus 241 lankytojas. Dauguma kasdieninio sriubos dubenėlio laukiantieji – socialinę atskirtį patiriantys asmenys, Nakvynės namų gyventojai, benamiai, darbo neturintys iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, mažas pajamas gaunančios šeimos, pagyvenę, ligoti, vieniši, nesėkmes užsienyje patyrę jaunuoliai, nusivylę gyvenimu ir nesugebantys prisitaikyti prie naujovių, pokyčių. Kai kuriems šis karštos, garuojančios sriubos dubenėlis, riekelė duonos yra vienintelis  dienos valgis, nors trumpa, bet šilta, jauki užuovėja nuo speigo, sniego, vėjo, darganos. Remiantis Betliejaus valgykloje sudaromais lankytojų registracijos žurnalais, ateinančių lankytojų skaičius nuolat didėja. Tai rodo šio projekto tęstinumo poreikį Panevėžio mieste.

Su Betliejaus valgyklėlės lankytojais dirba socialinis darbuotojas, įtraukdamas į visuomeninę naudingą veiklą, organizuojamos talkos globos namuose. Tęsiant projektą Betliejaus valgyklėlės lankytojai aktyviai įtraukiami į globos namų užimtumo veiklą bei socialinius projektus.

Skip to content