Menu Close

Labdaros valgyklos „Betliejus” rėmėjai

Jūs galite prisidėti prie vargstančiųjų maitinimo:
VšĮ Šv. Juozapo globos namai, Katedros a. 4, LT-35240, Panevėžys, tel.: 8 45 433147,
kodas 148509129;
sąskaita paramai LT137300010103900208, bankas „Swedbank”

Dėkojame rankoms, suteikiančioms pagalbą, besimeldžiančioms lūpoms, prašančioms Dievo Palaimos vienišiems ir skurstantiems, ieškantiems jėgų atsitiesti po įvairių gyvenimo negandų. Visi, kurie paslydę gyvenimo vingiuose, parblokšti sunkumų, radę šiltą, jaukią užuovėją labdaringoje „Betliejaus“ valgyklėlėje, dėkojame už gardžios, garuojančios sriubos dubenėlį, už visas paaukotas gėrybes.

2022 m.

Finansinė parama:

 • UAB “Aukštaitijos vandenys”
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (pagal NVO projektą);
 • Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio filialas.

Parama maisto produktais:

 • LPF Maisto bankas;
 • Privatūs asmenys.

2021 m.

Parama maisto produktais:

 • LPF Maisto bankas;
 • Kooperatyvas „Mūsų gojus”;
 • Privatūs asmenys.

Finansinė parama:

 • Pal. Jurgio Matulaičio Misija (JAV);
 • UAB “Aukštaitijos vandenys”;
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (pagal NVO projektą);
 • Aurentas Grubinskas.

2020 m.

Parama maisto produktais:

 • LPF Maisto bankas;
 • UAB „Rimi Lietuva”;
 • UAB „Sodžiaus rytas”;
 • UAB Petro mėsinė;
 • LR žemės ūkio viceministras Petras Narkevičius (paramos iniciatorius, organizatorius)
 • ūkininkas Algimantas Morkūnas ir kiti privatūs aukotojai.

Finansinė parama:

 • Aurentas Grubinskas;
 • UAB „Aukštaitijos vandenys”;
 • Privatūs aukotojai.

Kita parama -AAP priemonėmis-Panevėžio m. savivaldybės administracija.

2019 m.

Parama maisto produktais:
 • LR žemės ūkio viceministras Petras Narkevičius (paramos iniciatorius, organizatorius);
 •  UAB”Aukštikalnių sodai”, direktorius Arvydas Paškevičius (parama obuoliais);
 • UAB „Sodžiaus rytas“, ūkininkas Algimantas Morkūnas (parama daržovėmis);
 • ŽŪB”Agaro riešutas”, direktorius Petras Vainoras (parama mėsa);
 • Pažagienių žuvies rūkykla, UAB Vitramas, vadovas Ramūnas Jakšys (parama žuvimi);
 • Ūkininkas Gintautas Dominas (parama daržovėmis).
 • LPF Maisto bankas;
 • Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė;
 • Panevėžio lopšelis darželis „Gintarėlis”;
 • Forto Dvaras;
 • Panevėžio Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai (parama maisto produktais bei savanoriška pagalba);
 • Albinas Kisielius ir kiti privatūs aukotojai.

Finansinė parama:

 • Pal. Jurgio Matulaičio Misija (JAV);
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse);
 • Aurentas Grubinskas;

2018 m.

Parama maisto produktais:

 • Labdaros paramos fondas Maisto bankas;
 • Restoranų grupė „Forto dvaras”;
 • Panevėžio teisėjų bendruomenė (margučiai Šv.Velykų proga);
 • Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė;
 • Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras;
 • Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai (savanoriška pagalba);
 • Panevėžio „Minties” gimnazija;
 • Albinas Kisielius.

Finansinė parama:

 • Pal. Jurgio Matulaičio Misija (JAV);
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracija (pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” bei NVO projekto lėšos);
 • Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija;
 • Aurentas Grubinskas ir kiti.

 2017 m.

Parama maisto produktais:

 • Labdaros paramos fondas Maisto bankas;
 •  AB ESO;
 • Panevėžio apskrities policijos bendruomenė;
 • Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė;
 •  Panevėžio „Vyturio” progimnazijos bendruomenė;
 • Panevėžio M. Rimkevičaitės technologijų mokykla;
 • Panevėžio d/l „Nykštukas” bendruomenė;
 • Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai;
 • Albinas Kisielius.

Finansinė parama:

 • Pal. Jurgio Matulaičio Misija
 • Panevėžio miesto savivaldybė (pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” bei NVO projekto lėšos);
 • Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija;
 • Aurentas Grubinskas, Jolanta Martinaitienė,
 • Reda

 2016m.

 • LPF Maisto bankas (parama maisto produktais)
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija (JAV)
 • Šv.apaštalų petro ir Povilo parapija
 • UAB „Skanerlita”
 • Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė (parama maisto produktais)
 • Kun.Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė (parama maisto produktais)
 • Albinas Kisielius (parama maisto produktais)
 • Jolanta Martinaitienė
 • Kiti privatūs aukotojai

2015 m.

 • Ustukių malūnas
 • UAB AUKŠTAITIJOS BRAVORAI
 • Albinas Kisielius
 • LPF Maisto bankas

2014 m.

 • LPF Maiso bankas
 • Povilas Urbšys
 • Jolita Turonienė
 • AB „Panevėžio energija”

2013 m.

 • LPF Maisto bankas
 • AB „Vilniaus duona”
 • Maltos ordino pagalbos tarnyba
 • M. Rimkevičaitės technologinė mokykla
 • Privatūs aukotojai:
 • Povilas Daukas,
 • Virginijus Varkalis,
 • Malvina Balčiūnaitė,
 • Jolanta ir Vytautas Martinaičiai,
 • Danutė Pranckūnienė,
 • Edita Sirutienė (AB „Lesto”)

2012 m.

 • Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“
 • UAB „Vilniaus duona“
 • Elena Giedraitienė
 • Vytautė Jutelienė
 • Nijolė Šukienė
 • Rita Dijokienė
 • Malvina Balčiūnaitė
 • Albinas Kisielius
 • Irma Tarulienė
 • Kun. Jonas Morkvėnas
 • Vaidas Ažusienis
 • Rimas Matijošaitis
 • Julija Mačėnienė
 • Sandra Kavaliauskienė
 • Genovaitė Kalvaitytė
 • Antanas Tomkaitis
 • Povilas Daukas
 • Aldona Zolubaitė
 • Danutė Klivickienė
 • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)
 • AB LESTO
 • Žemynos pagr. M-los šv. Kazimiero Ateitininkų kuopa, vadovė mokytoja Laima Stanevičienė

Tepadeda Jums Gerasis Dievas Jūsų maldose, prasminguose sumanymuose, kilnių siekių įgyvendinime!

Jūs galite prisidėti prie vargstančiųjų maitinimo:
VšĮ Šv. Juozapo globos namai, Katedros a. 4, LT-35240, Panevėžys, tel.: 8 45 433147,
kodas 148509129;
sąskaita paramai LT137300010103900208, bankas „Swedbank”

Skip to content