Rėmėjai

admin kita

Dėkojame rankoms, suteikiančioms pagalbą, besimeldžiančioms lūpoms, prašančioms Dievo Palaimos vienišiems ir skurstantiems, ieškantiems jėgų atsitiesti po įvairių gyvenimo negandų. Visi, kurie paslydę gyvenimo vingiuose, parblokšti sunkumų, radę šiltą, jaukią užuovėją labdaringoje „Betliejaus“ valgyklėlėje, dėkojame už gardžios, garuojančios sriubos dubenėlį, už visas paaukotas gėrybes.

2019 m.

Privatūs aukotojai: Aurentas Grubinskas.

2018 m.

Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ išlaikymui 2018m. sutelktos lėšos

Labdaros paramos fondas Maisto bankas (parama maisto produktais);

Pal. Jurgio Matulaičio Misija (JAV);

Restoranų grupė „Forto dvaras“ (maisto produktai);

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija;

Panevėžio teisėjų bendruomenė (margučiai Šv.Velykų proga);

Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė (parama maisto produktais);

Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras (parama maisto produktais);

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai (savanoriška pagalba);

Panevėžio „Minties“ gimnazija (parama maisto produktais);

Privatūs aukotojai: Albinas Kisielius (parama maisto produktais), Aurentas Grubinskas ir kiti.

 2017 m.

 Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ išlaikymui 2017m. sutelktos lėšos

Labdaros paramos fondas Maisto bankas (parama maisto produktais)

Pal. Jurgio Matulaičio Misija

Panevėžio miesto savivaldybė (pagal NVO veiklos projektus)

Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija

 AB ESO (parama maisto produktais)

Panevėžio apskrities policijos bendruomenė

Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė (parama maisto produktais)

 Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos bendruomenė (parama maisto produktais)

Panevėžio M. Rimkevičaitės technologijų mokykla (maisto produktais)

Panevėžio d/l „Nykštukas“ bendruomenė (parama maisto produktais)

Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai

Privatūs aukotojai: Albinas Kisielius (parama maisto produktais), Aurentas Grubinskas, Jolanta Martinaitienė, Reda

 2016m.

LPF Maisto bankas (parama maisto produktais)

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misija (JAV)

Šv.apaštalų petro ir Povilo parapija

UAB „Skanerlita“

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė (parama maisto produktais)

Kun.Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė (parama maisto produktais)

Albinas Kisielius (parama maisto produktais)

Jolanta Martinaitienė

Kiti privatūs aukotojai

2015 m.

Ustukių malūnas

UAB AUKŠTAITIJOS BRAVORAI

Albinas Kisielius

LPF Maisto bankas

2014 m.

LPF Maiso bankas

Povilas Urbšys

Jolita Turonienė

AB „Panevėžio energija“

2013 m.

LPF Maisto bankas

AB „Vilniaus duona“

Maltos ordino pagalbos tarnyba

M. Rimkevičaitės technologinė mokykla

Privatūs aukotojai:

Povilas Daukas,

Virginijus Varkalis,

Malvina Balčiūnaitė,

Jolanta ir Vytautas Martinaičiai,

Danutė Pranckūnienė,

Edita Sirutienė (AB „Lesto“)

2012 m.

Labdaros paramos fondas „Maisto bankas“

UAB „Vilniaus duona“

Elena Giedraitienė

Vytautė Jutelienė

Nijolė Šukienė

Rita Dijokienė

Malvina Balčiūnaitė

Albinas Kisielius

Irma Tarulienė

Kun. Jonas Morkvėnas

Vaidas Ažusienis

Rimas Matijošaitis

Julija Mačėnienė

Sandra Kavaliauskienė

Genovaitė Kalvaitytė

Antanas Tomkaitis

Povilas Daukas

Aldona Zolubaitė

Danutė Klivickienė

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)

AB LESTO

Žemynos pagr. M-los šv. Kazimiero Ateitininkų kuopa, vadovė mokytoja Laima Stanevičienė

Tepadeda Jums Gerasis Dievas Jūsų maldose, prasminguose sumanymuose, kilnių siekių įgyvendinime!

Jūs galite prisidėti prie vargstančiųjų maitinimo:
VšĮ Šv. Juozapo globos namai, Katedros a. 4, LT-35240, Panevėžys, tel.: 8 45 433147,
kodas 148509129;
sąskaita paramai LT137300010103900208, bankas „Swedbank“