Sveikiname vienuoles

lina Naujienos

2020-02-02 Po šv.mišių sveikinome mūsų globos namuose dirbančias vienuoles,prisimindami sekmadienį paminėtą Pašvęstojo gyvenimo dieną.