Šv.Agota

lina Naujienos

2020-02-05 Mūsų gyventojai dalyvavo Šv.Agotos atlaidų šventėje Panevėžio Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje.