Kūčios parapijos namuose

lina "Betliejaus" valgyklėlė, Naujienos

2019-12-24 Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojai prie kūčių stalo rinkosi į Kristaus Karaliaus Katedros parapijos salę, kur visų laukė parapijiečių ir savanorių paruoštas kūčių stalas.