Alfa kursas

lina "Betliejaus" valgyklėlė, Neįgaliųjų socialinė reabilitacija

Kun. Algirdas Dauknys Panevėžio labdaros valgykloje „Betliejus“ neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projekto dalyviams organizuoja savipagalbos grupę. Jos metu nagrinėjama Alfa kurso programa. Susitikimai vyksta du kartus per savaitę.