Sveikinimai sielovadininkui

lina Naujienos

2018-12-07 Šiandien po šv. mišių sveikinome mūsų globos namų sielovadininką kun. Joną Morkvėną, minint  jo kunigystės šventimų dieną.