Sveikiname sielovadininką

lina Naujienos

2019-12-06 Sveikiname mūsų namų sielovadininką kun. Joną Morkvėną, minint kunigystės šventimų dieną.