Sveikiname kun. Joną

lina Naujienos

2022-06-23  Šv. Juozapo globos namų bendruomenės vardu sveikiname mūsų namų sielovadininką kunigą Joną vardo dienos bei jubiliejaus proga.