Naujas projektas

lina Naujienos

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

„SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMŲ LABDAROS VALGYKLOS „BETLIEJUS“ LANKYTOJAMS“, NR.08.6.1-ESFA-T-927-01-0099

Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai 2020-2021m. įgyvendins projektą „Socialinės priežiūros paslaugos Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojams“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Panevėžio mieste susiduriama su įvairiomis socialinėmis problemomis, viena jų – socialinę atskirtį patiriantys asmenys, jų keliamos problemos aplinkiniams dėl blogų socialinių įpročių, alkoholio ir/ arba narkotinių medžiagų vartojimo. Dauguma Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojų, kurių kiekvieną darbo dieną apsilanko apie 50 asmenų, yra būtent socialinę atskirtį patiriantys asmenys: nakvynės namų gyventojai, benamiai, darbo neturintys iš įkalinimo įstaigų grįžę asmenys, mažas pajamas gaunančios šeimos, pagyvenę, ligoti, vieniši, nesėkmes užsienyje patyrę jaunuoliai, nusivylę gyvenimu ir nesugebantys prisitaikyti prie naujovių, pokyčių. Parengtas projektas siekia grąžinti šių asmenų gebėjimus pasirūpinti savimi ir (re)integruotis į bendruomenę, tuo pačiu miesto gyventojus įtraukiant į savanorišką veiklą teikiant socialines paslaugas.

Projekto tikslas – suburti socialinei savanoriškai veiklai Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojus, siekiant didinti jų socialinę integraciją ir mažinti esamą socialinę atskirtį.

Šio tikslo bus siekiama ugdant ir palaikant tikslinės grupės dalyvių socialinius įgūdžius, įtraukiant juos į įvairias socialines, darbines veiklas. 10 savanorių dalyvaus teikiant socialines paslaugas 30 asmenų.

Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti mokymus savanoriams, bei konsultacijas savanorius priimančios organizacijos darbuotojams;
2. Ugdyti ir palaikyti projekto tikslinės grupės dalyvių socialinius įgūdžius, įtraukiant juos į įvairias socialines veiklas bei organizuoti maitinimo paslaugą.

Projekto tikslinė grupė – Šv. Juozapo globos namų labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojai

Bendra projekto trukmė – 12 mėnesių.