Ligonių diena

lina Naujienos

2019-02-11 Šiandien šv. mišiose meldėmės už sergančius, minėdami ligonių dieną; kun. J. Morkvėnas gyventojams suteikė ligonių sakramentą.

Kun. A. Dauknys aplankė Panevėžio labdaros valgyklos „Betliejus“ lankytojus.