Karsakiškyje

lina Naujienos

2018-05-22 Gyventojų išvyka į Karsakiškį. Dalyvavome šv. mišiose, kurias aukojo mūsų globos namų sielovadininkas kun. J. Morkvėnas bei kun. J. Antanavičius.