Juozapinės

lina Naujienos

2023-03-20 Šiandien minime mūsų namų globėjo – šv. Juozapo dieną. Ta proga direktorius sveikino visus darbuotojus, dėkodamas už jų sunkų darbą. Šv.mišias aukojo JE vysk. Linas Vodopjanovas, kun. Gediminas Jankūnas bei kun. Jonas Morkvėnas,  giedojo Kazimiero Paltaroko gimnazijos šlovinimo grupė.