Investicinis projektas

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS

PROJEKTAS NR. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0005

„VŠĮ ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ PLĖTRA ĮKURIANT SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUS“

Pagrindinė problema, su kuria susiduriama Panevėžio miesto savivaldybėje – nepakankamai išplėtota socialinių paslaugų infrastruktūra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, nepakankamai užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas.

Šią problemą planuojama spręsti sutvarkant du VšĮ Šv. Juozapo globos namai pastatus – numatoma vykdyti pastato (Katedros a. 3, Panevėžys) dalies patalpų paprastojo remonto darbus ir pritaikyti jį globos namų gyventojams, turintiems judėjimo negalią; taip pat numatoma rekonstruoti pastatą (Katedros a. 4, Panevėžys) ir jame įkurti naują padalinį – 6 vietų savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Taip pat numatoma įsigyti transporto priemonę, reikiamus baldus ir įrangą.

Įgyvendinus projektą tikslinės grupės asmenims – senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), bus pagerintas socialinių paslaugų prieinamumas Panevėžio mieste, sudarytos sąlygos gauti kokybiškas socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas.

Projekto tikslas yra gerinti Panevėžio miesto savivaldybės socialinių paslaugų prieinamumą, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia.