Menu Close

Investicinis projektas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

„VŠĮ ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ PLĖTRA ĮKURIANT SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUS“, NR. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0005

Pagrindinė problema, su kuria susiduriama Panevėžio miesto savivaldybėje – nepakankamai išplėtota socialinių paslaugų infrastruktūra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, nepakankamai užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas.

Šią problemą planuojama spręsti sutvarkant du VšĮ Šv. Juozapo globos namai pastatus – numatoma vykdyti pastato (Katedros a. 3, Panevėžys) dalies patalpų paprastojo remonto darbus ir pritaikyti jį globos namų gyventojams, turintiems judėjimo negalią; taip pat numatoma rekonstruoti pastatą (Katedros a. 4, Panevėžys) ir jame įkurti naują padalinį – 6 vietų savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Taip pat numatoma įsigyti transporto priemonę, reikiamus baldus ir įrangą.

Įgyvendinus projektą tikslinės grupės asmenims – senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), bus pagerintas socialinių paslaugų prieinamumas Panevėžio mieste, sudarytos sąlygos gauti kokybiškas socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas.

Projekto tikslas yra gerinti Panevėžio miesto savivaldybės socialinių paslaugų prieinamumą, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia.

Nuo 2018 m. atlikti šie darbai:

  • atlikti inžineriniai geologiniai sklypo (Katedros a. 4, Panevėžys) tyrimai;
  • parengta topografinė nuotrauka; parengtas pastato (Katedros a. 4, Panevėžys) rekonstrukcijos techninis projektas;
  • atlikta techninio projekto ekspertizė;
  • gautas statybą leidžiantis dokumentas;
  • parengti rangos darbų pirkimo dokumentai;
  • 2019 m. rugsėjo mėn. pradėti rangos darbai.
  • įsigytas 9 vietų  automobilis su specialia įranga, pritaikyta neįgaliesiems.

Savarankiško gyvenimo namų projektas adresu Katedros a.4:

2019-08-22 pasirašyta rangos sutartis su UAB Svalex atlikti paprastojo remonto darbus adresu Katedros a.3.

Atlikti darbai:

  • suremontuoti, atnaujinti 1 korpuso gyvenamieji kambariai, san. mazgai, platintos durų angos, pakeistos durys, panaikinti slenksčiai į kambarius;
  • suremontuotos ir atnaujintos 1 korpuso bendro naudojimo patalpos (virtuvėlės, san. mazgai, bendruomenės kambarys), koridoriai;
  • įrengtas naujas liftas, neįgaliųjų keltuvas.

Paprastojo remonto darbai baigti 2021-11-11.

2019-09-24 pasirašyta savarankiško gyvenimo namų statybos – rekonstravimo darbų rangos sutartis su UAB CoReal.

Skip to content