Menu Close

Investicinis projektas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

„VŠĮ ŠV. JUOZAPO GLOBOS NAMŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PASLAUGŲ PLĖTRA ĮKURIANT SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUS“, NR. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0005

Pagrindinė problema, su kuria susiduriama Panevėžio miesto savivaldybėje – nepakankamai išplėtota socialinių paslaugų infrastruktūra senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, nepakankamai užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas.

Šią problemą planuojama spręsti sutvarkant du VšĮ Šv. Juozapo globos namai pastatus – numatoma vykdyti pastato (Katedros a. 3, Panevėžys) dalies patalpų paprastojo remonto darbus ir pritaikyti jį globos namų gyventojams, turintiems judėjimo negalią; taip pat numatoma rekonstruoti pastatą (Katedros a. 4, Panevėžys) ir jame įkurti naują padalinį – 6 vietų savarankiško gyvenimo namus senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Taip pat numatoma įsigyti transporto priemonę, reikiamus baldus ir įrangą.

Įgyvendinus projektą tikslinės grupės asmenims – senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ir (ar) psichikos negalią), bus pagerintas socialinių paslaugų prieinamumas Panevėžio mieste, sudarytos sąlygos gauti kokybiškas socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas.

Projekto tikslas yra gerinti Panevėžio miesto savivaldybės socialinių paslaugų prieinamumą, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia.

Projektui skirtas finansavimas – 460.574,86 Eur.

2018-2019 m. atlikti šie darbai:

  • atlikti inžineriniai geologiniai sklypo (Katedros a. 4, Panevėžys) tyrimai;
  • parengta topografinė nuotrauka; parengtas pastato (Katedros a. 4, Panevėžys) rekonstrukcijos techninis projektas;
  • atlikta techninio projekto ekspertizė;
  • gautas statybą leidžiantis dokumentas;
  • parengti rangos darbų pirkimo dokumentai;
  • 2019 m. rugsėjo mėn. pradėti rangos darbai.
  • įsigytas 9 vietų  automobilis su specialia įranga, pritaikyta neįgaliesiems.

Parengtas savarankiško gyvenimo namų projektas adresu Katedros a.4:

2019-08-22 pasirašyta rangos sutartis su UAB Svalex atlikti paprastojo remonto darbus.

Atlikti paprastojo remonto darbai (adresu Katedros a. 3):

  • suremontuoti, atnaujinti 1 korpuso gyvenamieji kambariai, san. mazgai, platintos durų angos, pakeistos durys, panaikinti slenksčiai į kambarius;
  • suremontuotos ir atnaujintos 1 korpuso bendro naudojimo patalpos (virtuvėlės, san. mazgai, bendruomenės kambarys), koridoriai;
  • įrengtas naujas liftas, neįgaliųjų keltuvas.

Paprastojo remonto darbai baigti 2021-11-11.

2019-09-24 pasirašyta savarankiško gyvenimo namų statybos – rekonstravimo darbų rangos sutartis su UAB CoReal.

2023 m. baigti statyti ir įrengti 6 vietų (5 kambariai) savarankiški gyvenimo namai (adresu Katedros a. 4 Panevėžyje):

Savarankiškų gyvenimo namų video pristatymas: Savarankiško gyvenimo namai

Straipsnis vietinėje spaudoje: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/savarankisko-gyvenimo-namai-dar-viena-asmens-oruma-uztikrinanti-paslauga/

2024-04-12 vyko Šv. Juozapo globos namų savarankiško gyvenimo namų atidarymo iškilmė. Šventėje dalyvavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Panevėžio vicemerė Loreta Masiliūnienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriaus vedėja Audrė Grainienė, socialinių paslaugų poskyrio vedėja Rasa Urbonavičienė, kolegos iš kitų socialinės globos namų. Namus pašventino JE vyskupas Linas Vodopjanovas.
Dėkojame Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestrui ir vadovui Sauliui Buitvydui už muzikinį pasveikinimą, Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokiniams ir direktorei Gražinai Gailiūnienei už pagalbą. Dėkojame visiems darbuotojams ir savanoriams, prisidėjusiems prie renginio organizavimo.

Plakatas:

 

Skip to content