Socialinė globa institucijoje

VšĮ Šv. Juozapo globos namuose teikiamos trumpalaikės (iki 6 mėn.) ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos.

Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Paslaugos sudėtį sudaro:

–  informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas,
– kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant),
– darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas),
– laisvalaikio organizavimas,
– pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba,
– asmeninės higienos paslaugų organizavimas, maitinimas,
– sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Globa teikiama:

 1. Senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialių poreikių lygis, kuriems reikalinga globa, slauga bei kurie negali gyventi savarankiškai, o jų artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti;
 2. Kitais nenumatytais atvejais tik Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Asmenų apgyvendinimo stacionariose socialinės globos įstaigose komisijos (toliau-Komisija) siūlymu.
 3. Kitais nenumatytais atvejais, kai asmuo (artimieji) sutinka mokėti visą socialinės globos kainą (poreikis paslaugoms ir finansinės galimybės mokėti už jas nevertinamas).

Mokėjimo už stacionarią socialinę globą dydis:

 • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
 • Už ilgalaikę socialinę globą suaugęs asmuo moka 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.
 • Mokėjimas už ne visą mėnesį asmeniui skaičiuojamas proporcingai globos namuose būtam laikui.
 • Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
 • Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.
 • Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

 

Visa globos kaina per mėnesį:

 • Asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis (su sunkia negalia) – 810 Eur.
 • Senjorams bei asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis (su vidutine negalia) – 680 Eur.

Jei asmuo neturi galimybių mokėti pilną kainą, jis (artimieji, pagalbą teikiantys asmenys) dėl kompensacijos kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių:

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo (artimieji, pagalbą teikiantys asmenys):

 • Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma pildoma  vietoje);
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams) ir jo kopiją;
 • Socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko pažymėjimą ar kt.);
 • Neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo nustatymo pažymą);
 • Specialiojo poreikio nustatymo pažyma (SPS-1,SPP-2 formos)
 • Medicinos dokumentų išrašą (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis.