KARANTINAS

lina Naujienos, Svarbios

 Informacija Šv. Juozapo globos namų gyventojų lankytojams:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ bei VšĮ Šv. Juozapo globos namų direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.V-32

  • Iš anksto suderinę laiką su socialine darbuotoja, turite galimybę iki 2k. per savaitę aplankyti savo artimuosius Šv. Juozapo globos namuose (kieme) laikantis saugumo reikalavimų.
  • Išimties atveju, pateikus laisvos formos motyvuotą prašymą ir užpildžius sąžiningumo deklaraciją lankymas (iki 15 min.) bus organizuojamas gyventojo kambaryje dėvint apsaugines veido kaukes, dezinfekavus rankas, laikantis saugaus atstumo. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo.

Kiti anksčiau galioję reikalavimai nesikeičia:

  • dėl siuntinių perdavimo susisiekti su atsakinga socialine darbuotoja;
  • naujai apsigyventi atvykstantį asmenį lydėti leidžiama tik vienam artimam asmeniui;
  • naujai į Įstaigą priimami gyventojai privalomai izoliuojami 14 dienų;
  • Įstaigos gyventojas gali laikinai išvykti svečiuotis pas giminaičius, tačiau grįžus jis bus izoliuojamas 14 dienų;
  • Įstaigoje užsiėmimai gali vykti nedidelėse grupėse laikantis saugumo reikalavimų;
  • maistas gyventojams patiekiamas laikantis fizinio atstumo (valgykloje) ar kiekvienam individualiai jų kambariuose.
  • dėl informacijos apie gyventojus kreiptis į socialinę darbuotoją telefonu: 868335261 -Rita V.,867963000- Aldona K., 864607688- Vida N.

VšĮ Šv. Juozapo globos namų gyventojų lankymo tvarka: https://www.juozapogloba.lt/wp-content/uploads/2020/03/Įsakymas-dėl-gyventojų-lankymo.doc

Sąžiningumo deklaracija: https://www.juozapogloba.lt/wp-content/uploads/2020/03/sąžiningumo-deklaracija-1.doc

Prevencijos priemonių planas: https://www.juozapogloba.lt/wp-content/uploads/2020/03/PREVENCIJOS-PRIEMONIŲ-PLANAS.doc

Šv. Juozapo globos namuose patvirtinta Korona viruso prevencijos tvarka: https://www.juozapogloba.lt/wp-content/uploads/2020/06/JGN-Covid-tvarka.pdf

Srautų perskirstymas: https://www.juozapogloba.lt/wp-content/uploads/2020/03/Apriedas.pdf

Dezinfekcijos planas: https://www.juozapogloba.lt/wp-content/uploads/2020/03/1-priedas.-dezinfekcija.pdf