Informacija dėl gyventojų lankymo ir veiklos organizavimo karantino metu

lina Naujienos, Svarbios

Atsižvelgiant į Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktas rekomendacijas socialinę globą teikiančioms socialinės globos įstaigoms dėl gyventojų lankymo ir veiklos organizavimo karantino metu Šv. Juozapo globos namai numato:

  • Atsižvelgiant į lengvai plintančio naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamą itin didelį pavojų senyvo amžiaus asmenims, bei asmenims, turintiems lėtinių ligų, įstaigoje nedelsiant apribotas bet koks gyventojų lankymas.
  • Karantino laikotarpiu laikinai keičiasi gyventojų lankymo tvarka. Šiuo laikotarpiu griežtai nepriimami iš artimųjų gyventojams perduodami daiktai, maisto produktai ir pan.
  • Karantino laikotarpiu, kai gyventojų lankymas yra apribotas, įstaigos darbuotojai reguliariai telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikavimo priemonėmis teikia informaciją artimiesiems (atsiradus reikšmingų aplinkybių – nedelsiant) apie gyventojų sveikatos būklę, psichologinę savijautą, kasdienę rutiną ir kt.
  • Gyventojų lankymas išimtinai galimas tuo atveju, kuomet tenkinant mirštančiojo asmens poreikius, reikalinga užtikrinti jam reikalingą dvasinę pagalbą ar sudaryti sąlygas artimiesiems būti šalia. Sprendimai dėl lankytojų priėmimo mirties atveju turėtų būti priimami individualiai ir tik išsiaiškinus, ar konkretus lankytojas nepatiria naujajam koronavirusui (COVID-19) būdingų simptomų. Taip pat, asmenims, kurie atitinka epidemiologinius įtariamo naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejo kriterijus (keliavimas teritorijose, kuriose nustatytas naujasis koronavirusas (COVID-19) ar turėjo kontaktą su žmogumi, kuriam patvirtintas ar tikėtinas šis koronavirusas, neturėtų būti leista lankyti įstaigos gyventojų. Visais atvejais lankytojai privalo dėvėti medicininę veido kaukę arba respiratorių bei mūvėti pirštines, pagal galimybes laikytis 2 metrų atstumo.