„Panevėžio šeimai“

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DIRBANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, VEIKLOS PROJEKTAS „PANEVĖŽIO ŠEIMAI“

2022–2023 METAI

2022-05-02 pradėjome vykdyti projektą „Panevėžio šeimai“. Projektams vykdyti paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto SADMinisterijai patvirtintų asignavimų programoms.

Projekto lėšomis finansuojamos ir vykdomos šios veiklos:

1. Psichologo pagalbos teikimas asmenims, išgyvenantiems krizę (neplanuotas nėštumas, skyrybos, įvairios priklausomybės ir kt.) ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms (numatyta suteikti 10 individualių konsultacijų ne mažiau 20 asmenų (šeimų);

2. Savitarpio pagalbos grupių organizavimas (pagalbos įveikiant krizių sukeltas neigiamas pasekmes teikimas) (numatyta suorganizuoti 2-3 savitarpio pagalbos grupių susitikimus, bent kartą per mėnesį susitinkant su specialistu – psichologu.