BŠN

lina Svarbios

Panevėžyje pradėtas vykdyti projektas „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų  investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas apie paslaugas ir konsultavimas vykdomas „vieno langelio“ principu Panevėžio miesto bendruomeniniuose šeimos namuose (BŠN) adresu Marijonų g.24. Tel:867424210.

Informacija apie veiklas nuolat atnaujinama puslapyje:

https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-miesto-bendruomeniniai-%C5%A1eimos-namai-167863673921927/

Projekto koordinatorė Roberta Daubaraitė Randė – Tel. 867424230.

Projekto vykdytojas – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – VšĮ Šv. Juozapo globos namai.