Bendra malda

lina Naujienos

2019-10-14 Į spalio mėn. rožinio maldą mūsų globos namuose įsijungė Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos jaunieji ateitininkai, vadovaujami s. Kristinos.