Asmeninė pagalba

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Paslaugos gavėjai: suaugę asmenys su negalia, kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Paslaugas teikia iki 8 val. per parą asmens namuose individualios priežiūros darbuotojas, kuris su neįgaliuoju nėra susijęs giminystės ryšiais.

Kokias paslaugas teikia asmeninis asistentas?

  • pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • individuali diskretiška pagalba, susijusi su asmens higiena;
  • palydėjimas į sveikatos priežiūros ar kitas įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • pagalba asmens maitinimo procese;
  • individuali pagalba, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius.

Paslaugos dalinai finansuojamos valstybės biudžeto. Asmens įmoka negali viršyti 20 proc. jo pajamų.

Paslaugos valandinis įkainis – 7,60 Eur.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos poreikį vertina miesto savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas.

Sprendimą skirti paslaugą skiria Panevėžio miesto savivaldybė.

Smulkesnė informacija telefonu: 8 67424230.