54+

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų  finansuojamas projektas

 „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas“

Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai 2018-2020m. įgyvendins projektą „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.

Projekto partneris  – Panevėžio miesto savivaldybė.

Projekto  tikslas – suburti savanoriškoms veikloms Panevėžio miesto bei rajono gyventojus, kuriems virš penkiasdešimt ketverių metų iki pensinio amžiaus ir projekto metu  įgytus gebėjimus panaudoti   Panevėžio bendruomenės ir asmeniniams poreikiams atliepti, padidinti galimybes išlikti darbo rinkoje ar grįžti į ją bei pagerinti viešąją opiniją apie senjorus.

Į projekto veiklas planuojama įtraukti 130 asmenų. Projekto dalyviams bus organizuojami bazinių medicinos žinių, bendrųjų gebėjimų mokymai ir teikiamos individualios konsultacijos.  Šv. Juozapo globos namų dirbantis personalas dalyvaus mokymuose, kurie suteiks būtinas  žinias ir įgūdžius veiksmingam darbui įstaigoje bei bendradarbiavimui su savanoriais. Savanoriai įsitrauks į Viešosios įstaigos Šv. Juozapo globos namų teikiamas paslaugas  ir bus pasiruošę įsitraukti socialines paslaugas kitose Panevėžio miesto organizacijose.

PROJEKTO VEIKLOS
1. Vyresnių, darbingo amžiaus žmonių įtraukimas į savanorišką veiklą.
2.  Mokymai darbuotojams:

1. Mokymai ,,Veiksmingos organizacinės kultūros formavimas“

2. Mokymai ,,Asmeninio efektyvumo didinimas“

3.  ,,Bazinės med. priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų“ mokymai
4 . ,,Savanoriškos veiklos įsivertinimo ir tolimesnio planavimo“ renginys
5. Individualios  psichologo konsultacijos
6. Bendrųjų gebėjimų mokymai savanoriams:

1. Skaitmeninio raštingumo mokymai

2. Socialinių  ir pilietinių gebėjimų ugdymo mokymai

3. Verslumo gebėjimų ugdymo  mokymai

Projekto trukmė 24 mėn.

Informacija:

Tel: 868448647, 867173578

El.paštas: projektai@juozapogloba.lt

Vykdoma/įvykdyta veikla:

2018-05-04 Pradėtas vyresnių asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą (savanorystė).

2018-05-16 Projekto pristatymas Panevėžio miesto savivaldybėje.

2018-05-25 Forumas „Panevėžio senjorų senėjimo proceso pasekmių mažinimas įtraukiant juos į savanoriškas veiklas“. Panevėžio teritorinė darbo birža.

2018-06-6/7 Mokymai VšĮ Šv. Juozapo globos namų darbuotojams (1 grupė): ,,Veiksmingos organizacinės kultūros formavimas“.

2018-09-12/13 d. Mokymai darbuotojams (2 grupė):,,Veiksmingos organizacinės kultūros formavimas“.

2018-09-17/28 Skaitmeninio raštingumo kursai vyresnio amžiaus asmenims (1grupė – pradedantiesiems).

2018-09-21/23 Dalyvavome „EXPO Aukštaitija 2018“ parodoje, kurioje pristatėme mūsų įstaigos vykdomą veiklą:  supažindinome parodos lankytojus (visuomenę, darbdavius, bedarbius, miesto svečius) su vykdomu projektu, savanorystės galimybėmis mūsų mieste, kvietėme vyresnio darbingo amžiaus asmenis dalyvauti projekto veiklų mokymuose, siekdami, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų aktyviai dalyvauti ne tik savanoriškose veiklose, bet ir būti lygiaverčiais darbo rinkos dalyviais.

2018-10-01/11 Skaitmeninio raštingumo kursai vyresnio amžiaus asmenims (2 grupė – pažengusiems).

2018-10-17/18 Bazinės medicinos priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų mokymai (1 grupė).

2018-11-12/23 Skaitmeninio raštingumo mokymai vyresnio amžiaus asmenims (trečioji grupė).

2018-11-22 ir 2019-01-22 Projekto veiklų pristatymas tikslinei grupei Panevėžio užimtumo tarnyboje (darbo biržoje).

2018-12-04/05 Bazinės medicinos priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų mokymai (2 grupė).

2018-12-13 Savanoriškos veiklos įsivertinimo  ir tolimesnio planavimo renginys „Savanorystės patirtys“ (1 grupė).

2019-01-22/23 „Verslumo gebėjimų ugdymo“ mokymai (1 grupė).

2019-02-05/06 Bazinės medicinos priežiūros ir integralios pagalbos pagrindų mokymai (3 grupė).

2019-02-12/ 04-25 Anglų kalbos kursai (pradedantiesiems). Mokymų trukmė -40 ak. val.

2019-03-21/22 „Verslumo gebėjimų ugdymo“ mokymai (2 grupė)

2019-04-03/04 Mokymai darbuotojams „Asmeninio efektyvumo didinimas“ (1 grupė)

2019-04-30 Savanoriškos veiklos įsivertinimo  ir tolimesnio planavimo renginys „Savanorystės patirtys“ (2 grupė).

2019-05-15/16 Mokymai darbuotojams „Asmeninio efektyvumo didinimas“ (2 grupė)

2019-05-22/23 Mokymai „Socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas“ (1 grupė)

2019-09-04/05 Mokymai darbuotojams „Asmeninio efektyvumo didinimas“ (3 grupė)

2019-10-03 Savanoriškos veiklos įsivertinimo  ir tolimesnio planavimo renginys „Savanorystės patirtys“ (3 grupė).

2019-10-09/10 Mokymai „Socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas“ (2 grupė)