Kiekvienas, nuoširdžiai atviras tiesai ir gerumui, proto šviesos ir malonės dėka gali atpažinti šventą žmogaus

gyvenimo vertę nuo jo pradžios iki pabaigos...